Hội thảo khoa học góp ý tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước

(napa.vn) – Sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước. Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 02 Phân viện khu vực Tây Nguyên và tại TP.Hồ Chí Minh. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính; TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; các giảng viên, nhà khoa học của các Khoa chuyên môn; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân nhấn mạnh, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao cho Học viện đảm nhận, trong những năm qua, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ này và được các cấp lãnh đạo cũng như học viện đánh giá cao và phản hồi tích cực về chương trình bồi dưỡng; nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng, và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới trong trong xu thế hội nhập là hết sức cần thiết, việc xây dựng và hoàn thiện các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước được Học viện triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc và khẩn trương. Tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước được xây dựng một cách công phu, khoa học, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học vào bản thảo giáo trình để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi đưa vào giảng dạy chính thức.

IMG_9232

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu tại Hội thảo

Theo đó, tài liệu đã được nhóm tác giả biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Mục đích và yêu cầu của tài liệu phù hợp và sát với đối tượng bồi dưỡng theo đúng khung chương trình được Bộ Nội vụ phê duyệt; các nội dung của tài liệu được triển khai đúng với mục tiêu đã được đặt ra, trong đó có các nội dung về, kiến thức, kỹ năng và thái độ; các mục với nội hàm có kết cấu logic; các mục và tiểu mục cũng như nội dung của mỗi chuyên đề có kết cấu chặt chẽ, mạc lạc, phù hợp với nội hàm tên của chuyên đề, với những nội dung dễ hiểu, dễ cập nhật, có tính chọn lọc và định hướng. Các nội dung đặt ra có tính khoa học, khái niệm được diễn giải chi tiết, gắn với những vấn đề nghiên cứu ứng dụng một cách cụ thể và chi tiết giúp học viên có thể tự nghiên cứu, bổ sung thêm tư liệu và phát huy được năng lực của người học. Việc triển khai những nội dung các chuyên đề đã bám sát theo yêu cầu đặt ra của chương trình.

IMG_9237

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung tài liệu như: kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; bổ sung trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo; một số chỗ diễn đạt còn dùng văn nói; bổ sung thêm nội dung tại một số tiểu mục; còn thiếu ví dụ minh họa về giảng dạy quản lý nhà nước cho mỗi phương pháp; chưa có sự thống nhất trong việc nêu kỹ thuật áp dụng các phương pháp giảng dạy…Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản, tài liệu đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức của tài liệu theo quy định của Học viện và Bộ Nội vụ.

IMG_9262

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với tài liệu, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để nhóm tác giả biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của tài liệu, hoàn thiện và đưa vào bồi dưỡng trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

IMG_9234

Quang cảnh Hội thảo

IMG_9239

Các đại biểu dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến

IMG_9244

TS. Trần Thị Hải Yến – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo

IMG_9246

TS. Nguyễn Đức Thắng – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_9248

TS. Nguyễn Thu Thủy – Phó trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_9251

TS. Vũ Thị Minh Ngọc – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_9253

TS. Phạm Thị Thúy – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

IMG_9259

TS. Lê Ngọc Hồng – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

Trần Trung

Comments are closed.