Hội thảo khoa học: Hoà nhập xã hội của các nhóm xã hội bị thiệt thòi – thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Sáng ngày 14/1/2015, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Chủ nhiệm đề tài KX02.17/11-15 đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Hoà nhập xã hội của các nhóm xã hội bị thiệt thời: thực trang ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”.

Tới dự và chủ trì hội thảo, có PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS. Kim Youngsoon – Đại học INHA, Hàn Quốc; các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong và ngoài Học viện.

Thay mặt ban chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đã đọc đề dẫn hội thảo với chủ đề: “Hoà nhập xã hội của các nhóm xã hội bị thiệt thời: thực trang ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”.

Tiếp theo đó, GS. Kim Youngsoon đã trình bày thực tiễn, kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quản lý, xây dựng hệ thống pháp luật đối với nhóm người bị thiệt thòi trong xã hội. Ông đã có so sánh về những khác nhau trong quan niệm, cách nhìn nhận và thực thi những chính sách về người bị thiệt thòi của Việt Nam và Hàn Quốc.

Các tham luận của các nhà khoa học tại hội thảo đã đóng góp thiết thực, làm rõ hơn những vấn đề đối với các nhóm xã hội bị thiệt thòi ở Việt Nam hiện nay. Trong đó làm rõ được những nhóm xã hội nào có thể được coi là nhóm xã hội yếu thế và biện pháp cần thiết để giúp đỡ họ.

Kết luận hội thảo, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và hoàn thiện đề tài khoa học  đúng tiến độ.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo

ông Kim Youngsoon phát biểu tại hội thảo

ông Kim Youngsoon phát biểu tại hội thảo

ông Kim Youngsoon phát biểu tại hội thảo

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh chủ trì tại hội thảo

Các đại biểu  tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

                                                           (Tạp chí Quản lý nhà nước)

Comments are closed.