Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Tin học, Ngoại ngữ và Thông tin – Thư viện đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu xã hội”

(napa.vn) – Nhằm tạo diễn đàn để các giảng viên trao đổi, thảo luận, cùng tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả trong chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin và Thông tin – Thư viện, sáng ngày 27/10/2023, tại D402, cơ sở 36 Xuân La,  Khoa Ngoại ngữ – Tin học, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Tin học, Ngoại ngữ và Thông tin – Thư viện đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu xã hội”.

Đến dự Hội thảo có: TS. Nguyễn Văn Lượng, GVCC, nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Đào Ngọc Phong, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; TS. Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Phạm Quang Quyền, Chủ nhiệm Thư viện, Trung tâm Công nghệ – Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia. Về phía Khoa Ngoại ngữ – Tin học có TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa – Phó Trưởng khoa; TS. Giáp Thị Yến – Phó Trưởng khoa cùng toàn thể viên chức Khoa Ngoại ngữ – Tin học.

1

TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa – Phó Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ – Tin học phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa – Phó Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ – Tin học cho biết việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra là một trong những sứ mệnh quan trọng của Học viện khi triển khai thực hiện các chương trình đào tạo. Chất lượng đào tạo không đáp ứng chuẩn đầu ra thì có nghĩa là quá trình đào tạo mất cân đối, không đáp ứng nhu cầu, thực tiễn của xã hội và các nhà tuyển dụng. Chính vì vậy việc làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra là trách nhiệm của từng bộ môn nói riêng và của Khoa Ngoại ngữ – Tin học nói chung.

2

GVCC. TS. Nguyễn Văn Lượng, nguyên Vụ Phó, Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận

3

TS. Đào Ngọc Phong, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trình bày tham luận

Hội thảo đã được nghe 5 tham luận trình bày gồm: “Một vài chia sẻ về phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên” của TS. Nguyễn Văn Lượng, GVCC, nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin” của TS. Đào Ngọc Phong, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần tin học chuyên ngành” của TS. Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia, “Giải pháp nâng cao cho người học về năng lực thực hành kỹ năng chuyển đổi số ngành Thông tin – Thư viện” của TS. Phạm Quang Quyền, Chủ nhiệm Thư viện, Trung tâm Công nghệ – Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia, “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh” của ThS. Bùi Thị Thảo, giảng viên Khoa Ngoại ngữ – Tin học.

4

TS. Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

5

TS. Phạm Quang Quyền, Chủ nhiệm Thư viện, Trung tâm Công nghệ – Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

6

ThS. Bùi Thị Thảo, giảng viên Khoa Ngoại ngữ – Tin học, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

Mục đích chính của Hội thảo lần này là nghiên cứu, thảo luận nhằm tìm ra những giải pháp khả thi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Hội thảo diễn ra trong không khí sôi nổi, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ đã qua và đề xuất nhiều giải pháp sắp tới.

7

ThS. Lê Thị Thu Hương – Phó Trưởng Bộ môn Toán và Ứng dụng công nghệ số trao đổi, chia sẻ

8

ThS. Lê Ngọc Diệp – Phó Trưởng Bộ môn Thông tin – Thư viện trao đổi, chia sẻ

9

TS. Mai Trung Đông, Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin trao đổi, chia sẻ

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa gửi lời cảm ơn các giảng viên đã dành thời gian nghiên cứu và gửi các bài viết chất lượng cho hội thảo. Tất cả các ý kiến mà quý đại biểu phát biểu ngày hôm nay, Khoa cũng sẽ tiếp thu tối đa để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy.

10

Viên chức khoa Ngoại ngữ – Tin học chụp hình lưu niệm

Minh Phượng

Comments are closed.