Hội thảo khoa học “Thực trạng và yêu cầu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số”

(napa.vn) – Sáng ngày 16/9/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và yêu cầu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số”.

TS. Phạm Ngọc Huyền, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông); TS. Trần Nghị – Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ); TS. Nguyễn Bùi Nam – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo); các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

IMG_0560

TS. Phạm Ngọc Huyền trình bày đề dẫn Hội thảo

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 “Tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số” do TS. Phạm Ngọc Huyền – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm. Báo cáo đề dẫn, TS. Phạm Ngọc Huyền nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý thuyết về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, mô hình Chính phủ điện tử, mô hình Chính phủ; mối quan hệ giữa Chính phủ số và chuyển đổi số, những yêu cầu của chuyển đổi số đối với hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số; phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Chính phủ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Việc nghiên cứu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ và những yêu cầu đặt ra với chuyển đổi số sẽ góp phần bổ sung cơ sở khoa học hoàn thiện mô hình Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số năm 2030.

IMG_0562

TS. Đinh Đức Thiện trình bày tham luận

Trình bày tham luận “Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước”, TS. Đinh Đức Thiện cho rằng: Chiến lược phát triển Chính phủ số là kim chỉ nam để xây dựng các kế hoạch hành động phát triển Chính phủ số. Theo TS. Đinh Đức Thiện, hạ tàng phục vụ Chính phủ số được xây dựng dựa trên mô hình kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân tán, giữa trung ương và địa phương. Định hướng chung là tối đa hóa, tập trung hóa những hạ tầng chia sẻ, dùng chung quy mô quốc gia; tối thiểu hóa việc xây dựng hạ tầng dùng riêng tại các bộ, ngành, địa phương; ứng dụng hiệu quả điện toán đám mây để kết nối, chia sẻ hạ tầng, nền tảng, dịch vụ. Để thúc đẩy Chiến lược phát triển Chính phủ số và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước phát triển Chính phủ số một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương là rất quan trọng. Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được mở rộng chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương được mở rộng các chức năng, nhiệm vụ tương ứng. Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia bao gồm ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

IMG_0567

PGS.TS. Trần Huy Hoàng trình bày tham luận

Với tham luận “Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo – nền tảng phát triển Chính phủ số”, PGS.TS. Trần Huy Hoàng cho biết, nền tảng của chuyển đổi số trong giáo dục dựa vào cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành, đường lối, chủ trương, chính sách và đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, người học… Chuyển đổi số trong giáo dục là việc áp dụng công nghệ kỹ thuật vào mục đích đào tạo và giảng dạy của hệ thống hay doanh nghiệp giáo dục. Trong đó có ba áp dụng cơ bản là: ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lớp học. Chuyển đổi số trong ngành giáo dục cần phải có nền tảng công nghệ quốc gia thống nhất để tất cả mọi người trong ngành giáo dục đều có thể tham gia. Tài nguyên số, học thuật cũng cần phải thực hiện trên công nghệ thống nhất để mọi công việc học tập, giảng dạy hay học trực tuyến đem lại hiệu quả tốt nhất. Chuyển đổi số trong giáo dục muốn phát triển tốt thì yếu tố nhân lực cần được ưu tiên nhất.

IMG_0572

Trung tá, ThS. Lương Anh Hoàng – Đội trưởng, Công an quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trình bày tham luận “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – Nền tảng xây dựng Chính phủ số” tại Hội thảo

Trinh bày tham luận “Giá trị của tài khoản định danh điện tử trong chuyển đổi số quốc gia” Trung tá, ThS. Nguyễn Tiến Thăng – Phó trưởng Công an phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông tin, tài khoản định danh điện tử cho người dân được cấp thông qua căn cước công dân, điều này giúp gia tăng thêm tiện lợi cho người dân khi giao dịch dịch vụ hành chính công trên môi trường online. Việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân sẽ mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các giao dịch điện tử. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp, do Bộ Công an chủ trì là nòng cốt, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, địa phương đề triển khai, tất cả phải hướng đến mục tiêu là lợi ích chung của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thiết thực, làm sáng tỏ nhiều nội hàm, vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo của các đại biểu, nhà khoa học tham dự.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phạm Ngọc Huyền trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã có những ý kiến, những góp ý rất có giá trị khoa học, cả về lý luận cũng như thực tiễn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến Hội thảo. Các ý kiến đóng góp sẽ là căn cứ để Ban Chủ nhiệm và các thành viên hoàn thiện đề tài khoa học cấp Bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Chính phủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMG_0556

Quang cảnh Hội thảo

IMG_0563

TS. Nguyễn Bùi Nam trình trao đổi tại Hội thảo

 IMG_0575

TS. Trần Nghị trao đổi tại Hội thảo

IMG_0582

ThS. Lê Văn Khải – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trao đổi tại Hội thảo

IMG_0580

ThS. Lê Thị Thu Thủy – Giảng viên Bộ môn Hành chính điện tử, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trao đổi tại Hội thảo

IMG_0578IMG_0570

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo

Trần Trung

Comments are closed.