Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện Hành chính Quốc gia”

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, sáng ngày 17/12/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp cùng Viện Quản trị Chandler (Singapore) tổ chức Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện Hành chính Quốc gia” theo hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu Học viện tại Hà Nội và 03 Phân viện tại TP.Huế, Buôn Ma Thuột, TP.Hồ Chí Minh cùng các điểm cầu tại Singapore và Hoa Kỳ. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Wu Wei Neng – Giám đốc Viện Quản trị Chandler (Singapore); PGS.TS. Vũ Minh Khương – Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore); GS. Trần Ngọc Anh – Đại học Tổng hợp Indianna (Hoa Kỳ), Chủ tịch Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam; TS. Huỳnh Thế Du – Trường Đại học Fullbright Việt Nam, Giảng viên thỉnh giảng Đại học Tổng hợp Indianna (Hoa Kỳ); PGS.TS. Dương Văn Quảng – Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng pháp đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO; TS. Lại Thái Bình – Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Nguyên Phó Tổng Lãnh sự – Người thứ Hai Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ); Bà Nguyễn Tạ Hà My – Trưởng phòng, Bộ Ngoại giao, Nguyên Thư ký Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Về phía Học viện có TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự; TS. Nguyễn Quang Vinh – Đảng ủy viên, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện; ông Trần Đại Hải – Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cùng các giảng viên, viên chức Học viện.

IMG_9419 PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đánh giá cao việc phối hợp giữa hai đơn vị Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler (Singapore) trong việc tổ chức Hội thảo; Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có năng lực hội nhập quốc tế, trước hết là năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã xác định các mục tiêu, yêu cầu, lộ trình cụ thể về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ, công chức, đòi hỏi các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch phát triển năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

Là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cho cán bộ, công chức, viên chức, Học viện Hành chính Quốc gia có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chương trình nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho công chức quản lý, lãnh đạo và việc xây dựng chương trình này cần bắt đầu từ việc nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của bản thân đội ngũ viên chức, giảng viên Học viện.

Với sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ 04 nội dung: (1) Bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và viên chức, giảng viên Học viện nói riêng; (2) Cơ hội, thách thức và bài học kinh nghiệm trong làm việc trong môi trường quốc tế nói chung và lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nói riêng; (3) Xác định những năng lực cần có để cán bộ, công chức, viên chức nói chung và công chức quản lý, lãnh đạo nói riêng có thể có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; năng lực đặc thù của viên chức Học viện Hành chính Quốc gia; (4) Định hướng hợp tác phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và trao đổi khả năng hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler.

IMG_9427

Ông Wu Wei Neng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Wu Wei Neng – Giám đốc Viện Quản trị Chandler bày tỏ sự vui mừng khi được phối hợp cùng Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo có ý nghĩa này; Viện Quản trị Chandler là một tổ chức quốc tế độc lập, có trụ sở tại Singapore, Viện làm việc với các chính phủ trên toàn thế giới để hỗ trợ xây dựng năng lực, nâng cao hiệu quả của tổ chức, đào tạo và nghiên cứu. Viện rất vinh dự khi được ký biên bản ghi nhớ giữa Viện và Học viện, đồng thời hỗ trợ các sứ mệnh quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

IMG_9438 PGS.TS. Dương Văn Quảng tham luận tại Hội thảo IMG_9434222

PGS.TS. Vũ Minh Khương tham luận trực tuyến tại Hội thảo

224

GS. Trần Ngọc Anh tham luận trực tuyến tại Hội thảo

IMG_9469

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải tham luận tại Hội thảo

Hội thảo diễn ra trong 03 phiên: phiên 1 có chủ đề “Bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức” với các tham luận của các đại biểu: “Bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam” (PGS.TS. Vũ Minh Khương), “Nhận diện môi trường làm việc quốc tế và yêu cầu phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam” (PGS.TS. Dương Văn Quảng); “Huy động sự đóng góp của các học giả Việt Nam tại nước ngoài cho quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước – Một kênh làm việc trong môi trường quốc tế” (GS. Trần Ngọc Anh); phiên 2 có chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế” với tham luận của các đại biểu: “Kinh nghiệm phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo” (TS. Huỳnh Thế Du); “Chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế/đa văn hóa: Cơ hội, thách thức và bài học kinh nghiệm” (TS. Lại Thái Bình); “Chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế/đa văn hóa: Cơ hội, thách thức và bài học kinh nghiệm” (Bà Nguyễn Tạ Hà My); phiên 3 có chủ đề “Định hướng hợp tác phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức” với tham luận của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải: “Yêu cầu phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của viên chức Học viện Hành chính Quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các ý kiến tham luận đã nêu ra các khung năng lực, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong môi trường quốc tế và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu như TS. Huỳnh Thế Du với phương châm “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”, PGS.TS. Dương Văn Quảng với ý kiến “làm việc trong môi trường quốc tế đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải hiểu rất rõ đất nước mình cần gì, địa phương mình cần gì, cơ quan mình cần gì”…

IMG_9479 ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa phát biểu bế mạc Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo từ TP.Huế, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa gửi lời cảm ơn đến tất cả các đại biểu, nhà khoa học đã tham dự Hội thảo, các ý kiến của các đại biểu trao đổi tại Hội thảo là hết sức quý báu, Học viện Hành chính Quốc gia hy vọng các đại biểu, chuyên gia quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng Học viện trong quá trình nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cho viên chức Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển nguồn nhân lực hành chính chất lượng cao, thúc đẩy quá trình hội nhập và đổi mới của Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMG_9423

Quang cảnh Hội thảo

IMG_9449IMG_9451

TS. Huỳnh Thế Du tham luận trực tuyến tại Hội thảo IMG_9452

TS. Lại Thái Bình tham luận tại Hội thảo IMG_9461

Bà Nguyễn Tạ Hà My tham luận tại Hội thảo IMG_9447

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung

Comments are closed.