Họp Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, chiều ngày 12/5/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Họp Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký; chuyên viên Ban Quản lý đào tạo Sau đại học.

IMG_4929

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo về việc mở mỡ ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Báo cáo được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, bám sát các yêu cầu như nguồn lực các nhà khoa học cơ hữu của Học viện, nhu cầu đa dạng hóa các đối tượng học viên và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh mới. Theo đó, căn cứ nội dung kết luận các cuộc họp của Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện, Học viện đồng ý chủ trương mở 03 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành Chính sách công, Quản lý Kinh tế, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính và 01 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ liên quan đến Quản lý hành chính trên nền tảng số (Quản trị số). Tại cuộc họp, đơn vị tham mưu trình xin ý kiến của Ban Chỉ đạo về các nội dung: (1) Cho ý kiến về điều kiện mở mã ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện, nhất là điều kiện về đội ngũ giảng viên đối với các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; (2) Thống nhất phương án trình Giám đốc Học viện thông qua Kế hoạch xây dựng Đề án mở mã ngành thạc sĩ và tiến sĩ; (3) Thống nhất đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án mở mã ngành thạc sĩ và tiến sĩ.

IMG_4966

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo, các ý kiến thảo luận tập trung phân tích làm rõ các nội dung báo cáo do đơn vị tham mưu xây dựng, đồng thời thông tin thêm về những vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng Đề án cũng như đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để mở mã ngành và giảng dạy các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ mới theo Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Giám đốc Học viện yêu cầu các Khoa chuyên môn và đơn vị tham mưu rà soát kỹ lưỡng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, đặc biệt là các bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus và đăng tại kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có phản biện bằng tiếng Anh của các nhà khoa học trong thời gian 05 năm; đồng thời nghiên cứu kỹ các mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo danh mục quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo tính khả thi của Đề án./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_4952

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại cuộc họp

IMG_4958

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại cuộc họp

IMG_4956

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng phát biểu tại cuộc họp

IMG_4938

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại cuộc họp

IMG_4944

TS. Lê Toàn Thắng – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại cuộc họp IMG_4965

TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp IMG_4941

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại cuộc họp

IMG_4951

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp IMG_4934

Quang cảnh cuộc họp

Trần Trung

Comments are closed.