Họp Ban Chỉ đạo bố trí, sắp xếp viên chức theo vị trí việc làm

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 12/5/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Ban Chỉ đạo bố trí, sắp xếp viên chức theo vị trí việc làm. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và tại thành phố Hồ Chí Minh.

IMG_4870

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ và trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung do đơn vị tham mưu xây dựng và thống nhất phương án tối ưu nhất trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt lưu tâm tới nội dung tại Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất, trong đó có nội dung: “Khẩn trương nghiên cứu nghiêm túc xây dựng đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia để mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực, tiết kiệm chi tiêu và co sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; quá trình nghiên cứu phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”.

IMG_4874

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ trình bày phương án

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo về phương án bố trí, sắp xếp nhân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia căn cứ theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 29/QĐ-BNV ngày 06/01/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với Học viện Hành chính Quốc gia; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Báo cáo phương án bố trí, sắp xếp nhân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc Học việc được Ban Tổ chức cán bộ xây dựng công phu, kỹ lưỡng, bám sát thực trạng cơ cấu tổ chức và số lượng nhân sự các đơn vị của Học viện.

IMG_4914

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại cuộc họp

IMG_4909

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Tổ chức cán bộ báo cáo, các ý kiến thảo luận tập trung phân tích làm rõ các ưu điểm, hạn chế của các phương án do Ban Tổ chức cán bộ tham mưu, đồng thời phản ánh thêm thực trạng công tác tổ chức, nhân sự và báo cáo nhu cầu nhân sự tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện,…

IMG_4924

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Đặng Xuân Hoan cảm ơn các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và đề nghị đơn vị tham mưu bổ sung đầy đủ vào dự thảo báo cáo. Giám đốc Học viện cũng thông tin, Học viện đã thành lập nhóm nghiên cứu xây dựng đề án nhằm chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Nội vụ và các cấp lãnh đạo trong việc nghiên cứu sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện trên cơ sở tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: việc “nghiên cứu phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_4877

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại 03 điểm cầu

IMG_4904

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại cuộc họp

IMG_4883

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp IMG_4887

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng phát biểu tại cuộc họp

IMG_4892

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp

IMG_4896

TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp

IMG_4900

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại cuộc họp

IMG_4908

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp

IMG_4919

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại cuộc họp IMG_4864

Quang cảnh cuộc họp

Trần Trung

Comments are closed.