Họp Ban sửa đổi, bổ sung định mức giờ giảng và nghiên cứu khoa học của Học viện

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, chiều ngày 25/9/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Ban sửa đổi, bổ sung định mức giờ giảng và nghiên cứu khoa học của Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; các đồng chí thành viên Ban sửa đổi; chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung định mức giờ giảng và nghiên cứu khoa học của Học viện theo các quy định hiện hành.

IMG_5169

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

IMG_5199

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Tổ chức cán bộ báo cáo, các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ một số vấn đề còn chưa thống nhất: tổng số giờ giảng trong năm liệu đã phù hợp; quy định giảm trừ đối với giảng viên kiêm nhiệm chức vụ khác; cách quy đổi sản phẩm khoa học ra giờ giảng; việc đánh giá giữa giảng viên giảng dạy bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến, từ xa với phương thức trực tiếp trên lớp có công bằng; tiêu chí các huyện vùng cao khi giảng dạy tại địa phương…

IMG_5207 TS. Đặng Xuân Hoan kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Đặng Xuân Hoan cảm ơn các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và thống nhất một số nội dung: giao PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải làm đầu mối rà soát kỹ lưỡng các nội dung của dự thảo quy định về định mức giờ giảng và nghiên cứu khoa học, trình Giám đốc Học viện ký ban hành sớm trên tinh thần đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các thầy cô trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; các nội dung của quy định phải thống nhất với các quy định khác hiện hành của Học viện nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; trong quá trình áp dụng, nếu có vấn đề phát sinh, Học viện sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung ngay để phù hợp với thực tiễn…

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_5166

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu ý kiến tại cuộc họp

IMG_5179

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5172

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5190

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5200

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5160

TS. Hà Quang Thanh – Q.Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5174

TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5188

ThS. Lê Văn Mão – Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_5155

Quang cảnh cuộc họp

Trần Trung – Hoàng Hậu

Comments are closed.