Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, chiều ngày 20/8/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tham dự cuộc họp; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Học viện: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế; GS.TS. Đinh Văn Tiến – Nguyên Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; chuyên viên Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và tại thành phố Hồ Chí Minh.

IMG_4406

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo về việc đào tạo sau đại học tại Học viện, theo đó, hiện tại Học viện đào tạo 01 mã ngành bậc Tiến sĩ (Quản lý công) và 05 mã ngành bậc Thạc sĩ (Quản lý công, Chính sách công, Tài chính – Ngân hàng, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý Kinh tế). Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới trong đào tạo sau đại học tại Học viện, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học xin ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về 4 nội dung: (1) Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá giảng viên sau đại học tại Học viện; (2) Quy định nhiệm vụ của Khoa chuyên môn trong quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện; (3) Đào tạo sau đại học bằng hình thức trực tuyến: (4) Danh mục đề tài luận văn, luận án chuyên ngành Quản lý công có định hướng nghiên cứu mới, sáng tạo dành cho học viên có năng lực nghiên cứu tốt.

IMG_4504

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4432

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo, các ý kiến đều thống nhất muốn nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục có cùng mã ngành đào tạo với Học viện hiện nay thì việc xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn căn cứ theo Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của Học viện là hết sức cần thiết, trong đó việc áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến là việc cần thực hiện và triển khai bài bản trong thời gian tới; tiêu chuẩn đối với giảng viên tham gia giảng dạy thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện cũng cần được quy định cụ thể, rõ ràng, đảm bảo chất lượng đào tạo và góp phần xây dựng thương hiệu của Học viện, tăng khả năng cạnh tranh với các cơ sở đào tạo khác; yêu cầu đối với học viên, nghiên cứu sinh tham gia học tập tại Học viện cần thực hiện quy củ, sát sao, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành…

IMG_4440

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu ý kiến tại cuộc họp

IMG_4420

GS.TS. Đinh Văn Tiến phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS. Lương Thanh Cường cảm ơn các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và thống nhất một số nội dung: Những tiêu chuẩn đã được quy định cụ thể, rõ ràng trong các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Học viện tuân thủ nghiêm; Những vấn đề pháp luật đã quy định nhưng cần làm rõ thêm như kinh nghiệm công tác của giảng viên, công trình khoa học đã công bố, số lượng luận văn, luận án đã hướng dẫn…Học viện cần nghiên cứu cụ thể hơn nhằm giải thích rõ hơn nội dung “có am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu” đối với giảng viên hướng dẫn luận văn, luận án; Thời hạn có hiệu lực của bài báo khoa học đối với giảng viên đào tạo tiến sĩ: bài báo trong nước là 03 năm, bài báo quốc tế là 05 năm; Thống nhất đề xuất thêm nhiệm vụ của Khoa chuyên môn trong đào tạo sau đại học trình Giám đốc Học viện ký ban hành; Thời gian sinh hoạt chuyên môn của nghiên cứu sinh đối với Khoa chuyên môn: ít nhất 02 lần/năm; Nhất trí đề nghị Giám đốc Học viện chỉ đạo các đơn vị tăng cường đào tạo trực tuyến; Đề nghị đơn vị tham mưu khẩn trương trình Giám đốc Học viện ký ban hành quy chế đào tạo trực tuyến tại Học viện…

Một số hình ảnh tại cuộc họp: 

IMG_4425

Các đại biểu tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến tại 03 Phân viện 

IMG_4418

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4446

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4447

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viên Học viện tại TP.Huế phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4451

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa QLNN về Xã hội phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4458

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4464

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp

IMG_4470

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4472

TS. Đỗ Thị Kim Tiên – Phó trưởng Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4479

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4486

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu ý kiến tại cuộc họp

IMG_4491

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4502

TS. Lê Anh Xuân – Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

IMG_4400

Quang cảnh cuộc họp

Trần Trung – Hoàng Hậu

Comments are closed.