Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 15/10/2020 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm chuẩn bị công tác tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 và phân công nhiệm vụ giảng dạy các học phần đào tạo các chương trình sau đại học của Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã được nghe Ban Tổ chức cán bộ báo cáo về xây dựng tiêu chuẩn đối với 02 vị trí tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 là giảng dạy và thư viện viên, nghe Ban Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo về công tác đào tạo sau đại học tại Học viện. Theo đó, thực hiện kết luận của Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc Học viện, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và Chủ tịch Công đoàn Học viện về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, Học viện dự kiến tuyển dụng 45 chỉ tiêu ở 16 vị trí thuộc 13 đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; căn cứ Điều 19 Luật Giáo dục Đại học năm 2018 quy định: “Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tư vấn về việc xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm”, đơn vị chuyên môn báo cáo xin ý kiến các thành viên Hội đồng đối với tiêu chuẩn 02 vị trí tuyển dụng.

IMG_5891

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại cuộc họp

Đối với việc phân công Khoa chuyên môn đảm nhiệm các học phần trong các chương trình đào tạo sau đại học của Học viện, do có sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn của các Khoa và năng lực của đội ngũ giảng viên, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo xin ý kiến Hội đồng về việc phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với các Khoa.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận trên tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm đối với các nội dung. Các thành viên Hội đồng đều thống nhất, việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Học viện phải đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật như thành công của đợt 1. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định. Đối với việc phân công giảng dạy các học phần các chương trình đào tạo sau đại học, các thành viên thống nhất, các chương trình đào tạo sau đại học hiện nay là của chung Học viện, các Khoa chuyên môn có trách nhiệm phối hợp cùng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phân xây dựng chương trình, phân công đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng, mục tiêu đào tạo, xứng đáng với thương hiệu và uy tín của Học viện./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_5894

ThS. Đỗ Văn Phòng – Phó trưởng phòng, Ban Tổ chức cán bộ báo cáo tại cuộc họp

IMG_5913

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại cuộc họp

IMG_5898

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp

IMG_5904

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại cuộc họp

IMG_5907

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp

IMG_5910

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP.Huế phát biểu tại cuộc họp

IMG_5919

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại cuộc họp

IMG_5921

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp

IMG_5926

TS. Lê Toàn Thắng – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại cuộc họp

IMG_5933

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại cuộc họp

IMG_5939

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại cuộc họp

IMG_5946

TS. Đỗ Thị Kim Tiên – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại cuộc họp

IMG_5951

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp

IMG_5957

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp

Trần Trung

Comments are closed.