Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt IV năm 2016 (tại cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung)


scan0173 scan0174 scan0175 scan0176

 

scan0177

Comments are closed.