Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, sáng ngày 07/12, tại Phòng Hội thảo B, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp cùng Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Đống Đa tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Lê Hoàng Anh – Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; về phía khách mời có Thiếu tá Lê Thái Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa; đại tá Lê Ngọc Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội và các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Đống Đa cùng 66 học viên lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo công văn số 421/HĐGDQP&AN ngày 11/3/2020 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Đống Đa, kế hoạch số 1785/KH-HCQG ngày 01/11/2020 của Học viện Hành chính Quốc gia về tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức, người lao động là đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2020; trên cơ sở các quy định của pháp luật, Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định số 3940/QĐ-HCQG ngày 30/11/2020 về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhóm đối tượng 4 của Học viện nhằm thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn, kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, giúp nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh để tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

IMG_9055 TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Đặng Xuân Hoan yêu cầu các học viên tham dự lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp, đảm bảo 5 mục tiêu đề ra: (1) cập nhật các kiến thức về quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước ta – đây là nội dung kiến thức hết sức quan trọng, điều chỉnh các chiến lược phát triển của tất cả các cơ quan của Nhà nước, trong đó có Học viện Hành chính Quốc gia; (2) trên cơ sở nhận thức các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của đất nước, viên chức, người lao động của Học viện sẽ vận dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và đối với từng đảng viên, viên chức, người lao động Học viện; (3) trang bị, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đảng viên, viên chức, người lao động trong việc tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh của đất nước trong bối cảnh hiện nay đất nước đang xây dựng, phát triển trong điều kiện hòa bình nhưng có nhiều nguy cơ, thách thức trong quá trình hội nhập và để nhận thức sâu sắc các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện phải nhận thức đầy đủ các nguy cơ và ứng xử cho đúng mực, đúng quy định trong phát ngôn, nói và viết, cũng như tham gia trên mạng xã hội; (4) đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đối với đảng viên, viên chức, người lao động trong việc nắm vững kiến thức về quốc phòng – an ninh; (5) thông qua lớp bồi dưỡng ý thức kỷ luật, ý thức tổ chức của viên chức, người lao động được tăng cường.

IMG_9060 Đại tá Lê Ngọc Cường trao đổi tại lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2020, trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị 07 nội dung kiến thức về: (1) đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; (2) đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; (3) đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; (4) đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; (5) phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; (6) biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; (7) nội dung cơ bản của Luật: quốc phòng; an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, lực lượng dự bị động viên.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã bước vào nghiên cứu chuyên đề đầu tiên với sự truyền đạt của đại tá Lê Ngọc Cường./.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

IMG_9047

Các đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

IMG_9050 ThS. Đỗ Thu Hương – Trưởng phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính, Ban Tổ chức cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu IMG_9053

ThS. Lê Hoàng Anh công bố các Quyết định liên quan đến lớp bồi dưỡng IMG_9046

Quang cảnh Lễ khai giảng

Trần Trung

Comments are closed.