Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Chiều ngày 19/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương. Dự Lễ khai giảng có: TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng gần 60 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở và công chức thuộc diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp bồi dưỡng

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng, TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh: công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành chức trách được giao. Đồng thời, trang bị những kỹ năng cơ bản để đội ngũ này sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý.

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trước và sau khi được bổ nhiệm theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Phó Giám đốc Học viện đề nghị các học viên sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý để vừa bảo đảm hoàn thành tốt công việc được phân công, vừa bảo đảm đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập theo chương trình bồi dưỡng để đạt hiệu quả cao nhất.

Học viên Trương Công Khải - Phó trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao (Hà Nam) thay mặt các học viên phát biểu cảm ơn Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Học viên Trương Công Khải – Phó trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao (Hà Nam) thay mặt các học viên phát biểu cảm ơn Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Theo kế hoạch, Lớp được tổ chức học tập trung trong thời gian từ ngày 19/4 – 31/5/2019. Các học viên sẽ được các nhà khoa học, giảng viên cao cấp, chuyên gia và các báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài Học viện giới thiệu 11 chuyên đề gồm các chuyên đề về kiến thức chung, các kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.