Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 15 năm 2022

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, ngày 17/9/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 15/2022.

TS. Tống Đăng Hưng – Phó trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có Đồng chí Võ Ngọc Đồng – Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng; chuyên viên quản lý lớp cùng 56 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 15/2022, lớp học được tổ chức theo Quyết định số 3539/QĐ-HCQG ngày 16/9/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

c14e3cea38d8fc86a5c9

TS. Tống Đăng Hưng phát biểu khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Tống Đăng Hưng nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước của chuyên viên cao cấp cho học viên để vận dụng vào thực tiễn công việc và nâng cao chất lương, hiệu quả công việc được giao. TS. Tống Đăng Hưng cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

c27b2d5ca96f6d31347e

Đồng chí Võ Ngọc Đồng phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đồng chí Võ Ngọc Đồng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia trong suốt thời gian qua đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thành phố Đà Nẵng; qua lớp học này đồng chí mong muốn các học viên được cử đi học, cần khắc phục mọi khó khăn để tham gia học tập trực tuyến đạt kết quả cao. Khóa bồi dưỡng sẽ giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, góp phần giúp đội ngũ công chức thành phố thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

c51e6eca6af8aea6f7e9fef5da57de651a3b4374

Các đại biểu, học viên tham dự Lễ khai giảng

Trong toàn khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề, chuyên đề báo cáo theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành, thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá theo quy định của Học viện. Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Trong khóa học, các học viên có dịp để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị./.

Trần Trung

Comments are closed.