Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8 năm 2021

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, chiều ngày 06/7, tại Giảng đường 3A – Nhà G, Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2021 (lớp A và B). ThS. Lê Phương Thúy – Phó trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Vương Thanh Thủy – Q.Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; chuyên viên quản lý lớp cùng đông đảo học viên hai lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2021.

IMG-6084

ThS. Vương Thanh Thủy công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện

Tại Lễ khai giảng, ThS. Vương Thanh Thủy đã công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng và phân công chuyên viên quản lý lớp.

IMG-6088

ThS. Lê Phương Thúy phát biểu khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Lê Phương Thúy nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước của chuyên viên cao cấp cho học viên để vận dụng vào thực tiễn công việc và nâng cao chất lương, hiệu quả công việc được giao. ThS. Lê Phương Thúy cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

IMG-6086

Quang cảnh Lễ khai giảng

Trong toàn khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề, chuyên đề báo cáo theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành, thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá theo quy định của Học viện. Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Trong khóa học, các học viên có dịp để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị./.

Trần Trung

Comments are closed.