Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ra đề kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, sáng ngày 21/01/2021, tại Giảng đường 3A – Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ra đề kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Vương Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc giá Hà Nội; ThS. Lê Hoàng Anh – Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Trần Hữu Lượng – Chuyên gia Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cùng đông đảo viên chức, người lao động Học viện là học viên lớp bồi dưỡng. Lễ khai giảng được tổ chức giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và 03 Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và tại TP. Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo quyết định của Giám đốc Học viện nhằm cập nhật, bồi dưỡng và trao đổi những kiến thức mới về công tác nghiệp vụ biên soạn đề kiểm tra và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hướng tới kiểm định chương trình đào tạo như trong Chiến lược phát triển Học viện đề ra.

IMG_0633

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Lương Thanh Cường yêu cầu các học viên tham dự lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp, đảm bảo các mục tiêu đề ra, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm của Học viện được quy định theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Công tác ra đề kiểm tra và đánh giá chất lượng có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Nội vụ và Học viện chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 21-22/01/2021, trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị các chuyên đề kiến thức về: kiểm tra và đánh giá năng lực của người học do TS. Vương Thị Phương Thảo trình bày; xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi, bài tập theo chuẩn đầu ra học phần do PGS.TS. Lê Đức Ngọc trình bày; đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo do TS. Trần Hữu Lượng trình bày.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã bước vào nghiên cứu chuyên đề đầu tiên với sự truyền đạt của TS. Vương Thị Phương Thảo./.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

IMG_0624IMG_0636

Quang cảnh Lễ khai giảng IMG_0645

ThS. Hà Xuân Nhung – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng điều hành buổi Lễ IMG_0647

TS. Vương Thị Phương Thảo trình bày chuyên đề kiểm tra và đánh gia năng lực của người học

Trần Trung

Comments are closed.