Khai giảng lớp “phổ biến, giáo dục pháp luật” cho công chức, viên chức và người lao động Học viện Hành chính Quốc gia năm 2017

Ngày 06 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường lớn tầng 2, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lễ Khai giảng lớp “phổ biến, giáo dục pháp luật” cho các công chức, viên chức và người lao động thuộc các Khoa, Ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ; TS. Nguyễn Tiến Đạo – Phó Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ; ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện; TS. Lê Thị Thu Lan – Giảng viên cao cấp Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); đại diện các Khoa, Ban, đơn vị và gần đông đảo các công chức, viên chức và người lao động thuộc các Khoa, Ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai giảng

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai giảng

Thay mặt Lãnh đạo Học viện phát biểu khai giảng, TS. Đặng Xuân Hoan biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đông đảo các công chức, viên chức và người lao động Học viện trong việc sắp xếp, bố trí thời gian, công việc để tham gia lớp học. Giám đốc Học viện yêu cầu các học viên của lớp học chấp hành nghiêm kỷ luật, tập trung nghiên cứu, thảo luận và làm rõ hơn các nội dung trong chương trình học tập.

Lớp học dự kiến được diễn ra trong hai ngày với các chuyên dề về Luật Bảo hiểm xã hội và các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngay sau Lễ khai giảng, TS. Lê Thị Thu Lan đã trực tiếp trình bày các nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các học viên của lớp học.

Qua lớp tập huấn, các công chức, viên chức và người lao động của Học viện được nâng cao nhận thức và được bổ sung những kinh nghiệm quý báu về những quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và tinh giản biên chế, góp phần nâng cao công tác chuyên môn./.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

ThS. Nguyễn Dũng – Phòng Chế độ, chính sách và đào tạo bồi dưỡng (Ban Tổ chức – Cán bộ) giới thiệu mục đích, ý nghĩa của lớp học

ThS. Nguyễn Dũng – Phòng Chế độ, chính sách và đào tạo bồi dưỡng (Ban Tổ chức – Cán bộ) giới thiệu mục đích, ý nghĩa của lớp học

ThS. Nguyễn Tiếp Hiệp công bố quyết định mở lớp

ThS. Nguyễn Tiếp Hiệp công bố quyết định mở lớp

TS. Lê Thị Thu Lan trình bày các nội dung của chuyên đề Luật Bảo hiểm xã hội

TS. Lê Thị Thu Lan trình bày các nội dung của chuyên đề Luật Bảo hiểm xã hội

Quang cảnh Lễ khai giảng

Quang cảnh Lễ khai giảng

 

Thu Hương – Toàn Trung

Comments are closed.