Khai giảng và bế giảng các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho công chức Bộ Nội vụ năm 2019

Sáng ngày 29/3/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho công chức Bộ Nội vụ năm 2019. Dự Lễ khai giảng có: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng 52 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và công chức thuộc diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Bộ Nội vụ.

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp bồi dưỡng

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh: đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước đối với một hoặc một số lĩnh vực nhất định. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ này phải có năng lực tham mưu và kỹ năng tổ chức, điều hành cần thiết để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác được phân công. Chương trình bồi dưỡng ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các học viên sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý để vừa bảo đảm hoàn thành tốt công việc được phân công, vừa bảo đảm đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập theo chương trình bồi dưỡng để đạt hiệu quả cao nhất.

 PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch, Lớp được tổ chức học tập trung trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 29/3/2019. Các học viên sẽ được các nhà khoa học, giảng viên cao cấp, chuyên gia và các báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài Học viện giới thiệu các chuyên đề về kiến thức chung, trong đó nhấn mạnh tới việc làm rõ các quy định của pháp luật về chức trách, nhiệm vụ, chế độ làm việc và tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cấp vụ. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu các chuyên đề kỹ năng dành cho lãnh đạo cấp vụ, như: nghiên cứu hoạch định chính sách; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức và chủ trì hội họp; quản lý xung đột; phân công, ủy quyền và phối hợp trong công vụ…

 Học viên Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Học viên Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng cùng ngày, Học viện cũng đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ đầu tiên của năm 2019 cho công chức Bộ Nội vụ, được tổ chức từ ngày 18/01 – 17/3/2019 với 50 học viên tham gia, kết quả 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng, trong đó có 8 học viên được Giám đốc Học viện khen thưởng do có thành tích cao trong học tập./.

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

5 (1)

6

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao chứng chỉ cho các học viên

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao chứng chỉ cho các học viên

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.