Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức”

(napa.vn) – Sáng ngày 20/10, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. 

Tham dự Hội thảo về phía khách mời, có: PGS.TS. Văn Tất Thu – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện; NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Nguyên Phó Giám đốc Học viện.

Về phía Học viện, có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, chủ trì Hội thảo cho biết, nhận diện những xu hướng, thách thức của quản trị công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19… là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhằm xác định những chiến lược quản trị công hiệu quả, định hướng các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ quản trị công, giúp Chính phủ ứng phó hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn cùng chia sẻ, trao đổi, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới quản trị công.

IMG_8213

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện cho rằng, quản trị công trong bối cảnh mới cần đặt trên cơ sở trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, gắn với cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4. Do đó, cần phải làm rõ các thách thức, thời cơ, xu hướng và bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới có đặc điểm tương đồng với Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp để đổi mới quản trị công, góp phần vào công tác giảng dạy của Học viện cũng như xây dựng chính phủ số hiện nay.

IMG_8223

PGS.TS. Văn Tất Thu phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp cận từ khái niệm quản trị quốc gia là quản trị nhà nước có ý nghĩa tầm quan trọng quốc gia. Việc đổi mới quản trị nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu quả là chiến lược đổi mới sáng tạo, là sự tất yếu khách quan đối với sự phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm, nhiệm vụ, phương pháp đổi mới quản trị nhà nước theo hướng hiện đại hiệu quả. Đồng thời cũng đề cập đến việc áp dụng thành tựu của cách mạng 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số vào đổi mới quản trị nhà nước.

IMG_8228

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển phát biểu tại Hội thảo

Tham luận “Tiếp cận Quản trị công trong bối cảnh mới” của GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc Học viện cho rằng, quan hệ hợp tác quốc tế; xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin; toàn cầu hoá; phát triển kinh tế; sự thay đổi cơ chế trong quản lý là những yếu tố tác động trực tiếp đến quản trị công và tạo áp lực buộc quản trị công phải thích ứng hiệu quả. Từ đó, chỉ ra một số bất cập trong quản trị hiện nay cần phải thay đổi để thích ứng, gồm: thể chế; tính kết nối hạ tầng công nghệ với các yếu tố, từ cấu trúc hành chính tới quản trị xã hội; hoặc những vấn đề tồn tại bên trong tổ chức.

IMG_8236

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải – Nguyên Trưởng Khoa Hành chính học với tham luận “Tăng cường các yếu tố cho quản trị nhà nước” đã tập trung phân tích các yếu tố tăng cường quản trị nhà nước trong giai đoạn hiện nay, gồm: trình độ dân trí, ý thức về quyền công dân; mức độ tham gia của xã hội công dân vào quản trị nhà nước; trách nhiệm báo cáo và giải trình của chính quyền. Cách tiếp cận trên nhấn mạnh đến sự tham gia của chủ thể quản trị là cộng đồng dân cư. Đây là cơ sở quan trọng cho lộ trình xây dựng chính quyền “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” mà Đảng, Nhà nước ta đang kiên trì thực hiện.

IMG_8273

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải phát biểu tổng kết Hội thảo

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo. Các ý kiến đã làm rõ những vấn đề mang tính chất lý luận liên quan đến quản trị quốc gia; bối cảnh tác động đến quản trị quốc gia; các yêu cầu đặt ra đối với cơ quan nhà nước trong công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, từ đó gợi mở những nội dung trong tham mưu, tư vấn cho cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý./.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

IMG_8203

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_8217

Quang cảnh Hội thảo

IMG_8251

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân phát biểu tại Hội thảo

IMG_8242

ThS. Lê Văn Khải – Trưởng phòng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_8246

PGS.TS. Ngô Thành Can – Nguyên Phó trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_8264

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Nguyên Phó trưởng Khoa Hành chính học phát biểu tại Hội thảo

IMG_8260

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_8254

TS. Phạm Ngọc Hà – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_8284

Tập thể Khoa chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung

Comments are closed.