Lãnh đạo Học viện làm việc với khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức

Chiều ngày 21/1/2015, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã làm việc với Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức.

Lãnh đạo dự buổi họp,  có TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Đinh Văn Tiến – nguyên Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo Văn phòng Học viện; lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức.

Tại buổi họp, lãnh Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Học viện về hoạt động của khoa trong năm 2014 và định hướng năm 2015; một số đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Học viện. Tiếp theo báo cáo của lãnh đạo Khoa là ý kiến đóng góp của các thành viên trong Khoa, đánh giá rõ hơn về những mặt được chưa được của Khoa trong thời gian qua, đề xuất, kiến nghị một số nội dung xoay quanh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức…

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp cho Khoa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS.Trần Anh Tuấn đã ghi nhận những thành tích đóng góp vào sự phát triển của Khoa cũng như toàn hệ thống Học viện trong những năm qua của cán bộ, giảng viên, viên chức Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức; đồng tình với những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Khoa, đồng thời Thứ trưởng cũng yêu cầu Khoa trong năm 2015 phải khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như đề xuất sửa đổi, bổ sung một số yêu cầu của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tiến hành sửa đổi sách dành phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, xây dựng kế hoạch cụ thể, chính xác về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phương hướng thực hiện trong năm 2015.

Thay mặt cán bộ, giảng viên, viên chức Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức, TS. Hoàng Quang Đạt đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Học viện tại hội nghị và hứa sẽ triển khai thực hiện một cách đầy đủ với chất lượng cao nhất để Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức không ngừng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

TS. Hoàng Quang Đạt báo cáo tình hình hoạt động của khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức

TS. Hoàng Quang Đạt báo cáo tình hình hoạt động của khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức

GS.TS. Đinh Văn Tiến nêu ý kiến đóng góp cho hoạt động khoa trong năm 2015

GS.TS. Đinh Văn Tiến nêu ý kiến đóng góp cho hoạt động khoa trong năm 2015

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu đóng góp vào hoạt động của khoa trong năm 2015

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu đóng góp vào hoạt động của khoa trong năm 2015

TS. Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

TS. Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

(Tạp chí QLNN)

Comments are closed.