Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Hành chính tại Quyết định số 452/QĐ-HCQG  ngày 28/02/2019 về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp Khóa I/2019 tại Học viện Hành chính Quốc gia theo hình thức học trực tuyến, ngày 04/3/2019 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I/2019 được khai giảng với 20 học viên là cán bộ, công chức, của các bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tại Học viện. Đây là khóa học đầu tiên Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức hình thức học trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 02 tháng học tập, khóa học đã hoàn thành các nội dung, chương trình. Hôm nay, Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I/2019 vào 10h ngày 26/4/2019.

Buổi lễ có sự tham dự: ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Vương Thanh Thủy, Quyền trưởng phòng Bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng và Chủ nhiệm lớp cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

ThS. Vương Thanh Thủy – Q. Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định cấp chứng chỉ,  Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện

ThS. Vương Thanh Thủy – Q. Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định cấp chứng chỉ,
Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện

Trong toàn khoá học, các học viên đã được nghe các giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên cao cấp của Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu 14 chuyên đề và 04 báo cáo chuyên đề thuộc 2 nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ và các kỹ năng hành chính cơ bản. Kết quả học tập của toàn khóa:

Xếp loại Giỏi có:             03 học viên = 15%,

Xếp loại Khá có:             17 học viên = 85%

Theo quy chế học tập của lớp bồi dưỡng, 20 học viên đủ điều kiện được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học; 03 học viên đạt thành tích cao trong học tập được Giám đốc Học viện quyết định khen thưởng.

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ cho các học viên và phát biểu tại buổi lễ

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ cho các học viên và phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ Bế giảng khóa học, ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu: với chức  năng và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Học viện Hành chính Quốc gia luôn nâng cao  trách nhiệm của mình, là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các cơ quan trong hệ thống Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội trên phạm vi cả nước. Đồng chí cũng phát biểu, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự cố gắng của Học viện Hành chính Quốc gia và sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí cũng như của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ không ngừng phát triển, xứng đáng là một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước hàng đầu trong phạm vi cả nước. Tại buổi lễ Bế giảng khóa học, ThS. Lê Phương Thúy  đánh giá cao kết quả học tập của các đồng chí học viên và chúc mừng kết quả học tập của lớp và mong rằng qua khóa học các học viên sẽ có được những trải nghiệm mới, vận dụng những kiến thức gặt hái được vào hoạt động công vụ của mình.

Đại biểu và các học viên tham dự lễ Bế giảng khóa học

Đại biểu và các học viên tham dự lễ Bế giảng khóa học

Hoàng Thị Tâm

Comments are closed.