Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh An Giang

Ngày 05/4/2019, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện Tịnh Biên tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh An Giang.

Đến dự Lễ bế giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, các đơn vị phối hợp tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh An Giang được tổ chức từ ngày 26/12/2018 đến 26/12/2019, với 97 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tịnh Biên tỉnh An Giảng. Sau hơn 02 tháng tổ chức khóa học theo đúng yêu cầu của Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, với sự nhiệt tỉnh, trách nhiệm của giảng viên, sự nỗ lực, cố gắng của các học viên trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng của chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính để vận dụng vào thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị, lớp học đã được kết quả tốt đẹp: 97/97 học viên của lớp đã hoàn thành khóa bồi dưỡng và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ. Trong đó, xếp loại giỏi 13 học viên; loại khá là 84 học viên, 13 học viên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của lớp được Giám đốc Học viện khen thưởng.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu bế giảng lớp học

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu bế giảng lớp học

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo hướng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Đồng chí Viện trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ có hiệu quả của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, đơn vị phối hợp tổ chức lớp, sự cố gắng, nỗ lực các Thầy cô, chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp và các học viên trong quá trình học tập, đảm bảo được các yêu cầu, mục tiêu đề ra và khẳng định khóa học này có ý nghĩa quan trọng đã kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính cho các học viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu hoạch định, thực thi chính sách ở những lĩnh vực phụ trách và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực. TS. Đặng Thành Lê mong muốn các học viên sẽ vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu tại kháo học này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ. công chức, viên chức được tham gia các khóa học tương tự và các khóa học ở trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị, địa phương.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính
trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập

Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.