Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 6/2023

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, sáng ngày 20/5/2023, tại Giảng đường 8B – nhà G, Học viện Trung tâm, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 6/2023.

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

dai bieu

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng.

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể 23 học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

IMGP8854

TS. Tống Đăng Hưng công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định số 1466/QĐ-HCQG ngày 17/5/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 6/2023 cho 23 học viên là công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tại Học viện Hành chính Quốc gia.

IMGP8872

TS. Lại Đức Vượng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở, Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh chương trình lớp bồi dưỡng ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được học tập theo Chương trình được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022, bao gồm: 2 chuyên đề về kiến thức chung; 6 chuyên đề về kỹ năng cơ bản và 2 báo cáo chuyên đề: quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; xây dựng và quản lý thương hiệu ngành và lĩnh vực ở địa phương. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp Sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương.

IMGP8876

Học viên Đinh Văn Hoản phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Tại Lễ Khai giảng, thay mặt tập thể lớp, học viên Đinh Văn Hoản – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định phát biểu gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

IMGP8851

ThS. Lê Thị Thanh Hồng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

IMGP8882

ThS. Nguyễn Thị Tâm - Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng phổ biến quy chế lớp học.

IMGP8874

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Như Ngọc

Comments are closed.