Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 21 năm 2022

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 01/11/2022, tại Giảng đường 5B – nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 21 năm 2022.

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó trưởng phòng Phòng bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp cùng các đồng chí học viên lớp học.

465e899f82e244bc1df3

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Tại buổi Lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm đã công bố Quyết định 3915/QĐ-HCQG ngày 28/10/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 21/2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia. Lớp học gồm 36 học viên đến từ các bộ, ban, ngành tại Trung ương và một số địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Bùi Huy Tùng nhấn mạnh vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

ecf32c8e28f3eeadb7e2

TS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai giảng

Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng lưu ý chương trình lớp bồi dưỡng lần này ngoài cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, mà còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt lịch học.

08d17360771db143e80c

Học viên Trần Đoàn Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, học viên Trần Đoàn Hưng – Phó Vụ trưởng – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương) đại diện cho các học viên lớp bồi dưỡng gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện và các Thầy Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả cao nhất./.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

225d07fd0280c4de9d91

Quang cảnh Lễ khai giảng

a5240a0b0e76c8289167

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Dịu – Chuyên viên chính Phòng bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Trần Trung – Thu Hương

Comments are closed.