Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 11 năm 2021 (lớp A và lớp B)

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 22/6/2021, tại Giảng đường 3A – nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 11 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở; ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó trưởng phòng Phòng bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp cùng 67 học viên lớp học.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 11/2021 theo hình thức bồi dưỡng từ xa tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Bùi Huy Tùng khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

IMG_5864

TS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng lưu ý chương trình lớp bồi dưỡng lần này ngoài cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, mà còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt lịch học.

Theo kế hoạch, các học viên sẽ bắt đầu học từ ngày 22/6/2021 theo chương trình được ban hành tại Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 01/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương./.

Một số hình ảnh của Lễ khai giảng:

IMG_5841

ThS. Hà Thị Nga tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_5862

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định tổ chức lớp

IMG_5840

Quang cảnh Lễ khai giảng

Trần Trung

Comments are closed.