Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 6 năm 2021 (lớp A, B, C)

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 2415/5/2021, tại Giảng đường 3A – nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 6 năm 2021 (lớp A, B, C) theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó trưởng phòng Phòng bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp cùng các đồng chí học viên lớp học.

Tại buổi Lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm đã công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 6 năm 2021.

IMG_5018

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương do Học viện Hành chính Quốc gia đảm nhận có vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

IMG_5028

ThS. Hà Thị Nga phổ biến quy chế quản lý lớp

Tại Lễ khai giảng, các học viên đã nghe phổ biến quy chế quản lý lớp do ThS. Hà Thị Nga – Chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng trình bày./.

Một số hình ảnh của Lễ khai giảng:

IMG_5009

ThS. Lê Thị Thanh Hồng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_5013IMG_5002

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Trần Trung

Comments are closed.