Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đã được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt. Ngày 17/4/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho cán bộ, công chức là lãnh đạo cấp vụ và tương đương của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng cùng 53 học viên đăng ký tham gia khóa học.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu  chỉ đạo khóa học

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu
chỉ đạo khóa học

Phát biểu chỉ đạo khóa học GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức nói chung và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là đội ngũ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Học viện thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Học viện. Chính vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ này phải có năng lực tham mưu và kỹ năng tổ chức điều hành cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng khóa học

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám Học viện Hành chính Quốc gia cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và mong rằng sẽ có nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức trong những năm tiếp theo. Phó Giám đốc cũng nêu rõ để lãnh đạo, quản lý cấp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một trong những yếu tố cơ bản và đặc biệt quan trọng là phải thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương để đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ có thêm năng lực, kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Trong chương trình học này, các đồng chí học viên sẽ được tiếp cận với hệ thống các chuyên đề gắn liền với vị trí lãnh đạo, quản lý cấp vụ giúp các học viên nhận thức, nâng cao và phát triển tư duy chiến lược, kiến thức kỹ năng góp phần cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng công việc của mình tại đơn vị công tác. Cuối cùng, đồng chí mong muốn các học viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế học tập, sắp xếp kế hoạch công tác một cách hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ và đạt thành tích cao.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi.

 TS. Bùi Huy Tùng - Chánh Văn phòng, Phụ trách điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng, Phụ trách điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Đồng chí Trương Công Đắc - Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Trương Công Đắc – Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Lê Thanh Hồng

Comments are closed.