Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 31 năm 2020

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, chiều ngày 06/9/2020, tại Phòng Hội thảo B, Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 31/2020. TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng dự và phát biểu khai giảng.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, Ban Quản lý bồi dưỡng; giáo viên chủ nhiệm lớp cùng 96 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 31/2020.

IMG_4998

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện liên quan tới lớp bồi dưỡng

Tại Lễ khai giảng, ThS. Nguyễn Thị Tâm đã công bố các Quyết định số 2731/QĐ-BNV ngày 04/9/2020 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương khóa 31 tại Học viện Hành chính Quốc gia (khóa học được tổ chức thành hai lớp A và B), Quyết định số 2732/QĐ-BNV ngày 04/9/2020 của Giám đốc Học viện về việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp A và Quyết định số 2733/QĐ-BNV ngày 04/9/2020 của Giám đốc Học viện về việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp B. Trong toàn khóa học, các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên của Học viện trình bày, trao đổi 2 phần gồm: Kiến thức chung và Kỹ năng lãnh đạo quản lý với các chuyên đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; Dân chủ, pháp quyền, minh bạch trong hoạt động công vụ; Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý gồm các chuyên đề kỹ năng tư duy chiến lược; tham mưu hoạch định và đánh giá chính sách công; tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực; kiểm tra, đánh giá hoạt động ngành, lĩnh vực được phân công; quản lý theo kết quả; phối hợp, thuyết phục và quản lý nội bộ đơn vị. Trong quá trình học, các học viên sẽ đi thực tế và làm bài kiểm tra với bài thu hoạch cuối khóa. Khóa học được tổ chức nhằm giúp các học viên là các cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương được tiếp cận với hệ thống kiên thức gắn chặt với vị trí lãnh đạo quản lý mình, qua đó nâng cao nhận thức, phát triển tư duy chiến lược, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng; góp phần cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng công việc, vị trí của mình.

IMG_5010

TS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, TS. Bùi Huy Tùng khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và bồi dưỡng kiến thức theo chức danh nói riêng có vai trò quan trọng, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và trực tiếp phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng là cơ hội để các học viên bổ sung những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác nhau phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị. Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng cũng đề nghị mỗi học viên chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia học tập tại Học viện.

IMG_5014

Đồng chí Lê Việt Trung thay mặt các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt các học viên của lớp bồi dưỡng phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Việt Trung – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Học viện đã quan tâm, tổ chức lớp bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Học viện; xin tiếp thu đầy đủ và hứa sẽ sẽ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

IMG_4988

Đồng chí Hà Thị Nga – Chuyên viên Phòng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh điều hành Lễ khai giảng 

IMG_4996

Quang cảnh Lễ khai giảng 

Trần Trung – Hoàng Hậu

Comments are closed.