Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tổ chức tại Văn phòng Bộ Quốc phòng

Sáng ngày 26/3/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức của Bộ Quốc phòng.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia: có đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng; đồng chí Vương Thanh Thủy, Quyền Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm; về phía Bộ Quốc phòng có: đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm lớp cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Được sự Ủy quyền của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đã nêu rõ mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng  ngạch chuyên viên chính nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước… góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở.  Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn giảng dạy tại lớp.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo khóa học,  đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về quản lý nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

Một số hình ảnh của khóa học:

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi phát biểu khai giảng khóa học bồi dưỡng  ngạch chuyên viên chính

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi phát biểu khai giảng khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Phó Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo khóa học

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Phó Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo khóa học

Toàn cảnh khóa học

Toàn cảnh khóa học

Hoàng Thị Tâm

Comments are closed.