Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

(napa.vn) – Sáng ngày 23/01/2021, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến giữa Học viện trung tâm tại Hà Nội và 03 Phân viện tại thành phố Huế, Phân viện khu vực Tây Nguyên và Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an; các thành viên Ban Coi thi, Ban Thư ký, Đoàn Thanh tra và 243 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 tại 04 cơ sở của Học viện.

IMG_5457 - Copy

PGS.TS. Hoàng Mai – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học công bố các Quyết định liên quan đến kỳ thi

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Hoàng Mai đã công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện về việc: thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021, thành lập Ban Coi thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021, thanh tra kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021. Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 của Học viện có 243 thí sinh dự thi ở 03 chuyên ngành (183 thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý công, 52 thí sinh dự thi chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, 08 thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý kinh tế).

IMG_5460 TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan nhiệt liệt chào mừng 243 thí sinh tại 04 cơ sở của Học viện tham dự Lễ khai mạc, Giám đốc Học viện khẳng định đào tạo sau đại học cùng với bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ đạo theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước. Trong những năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo sau đại học, nhiều học viên, nghiên cứu sinh của Học viện sau khi tốt nghiệp đã ứng dụng tốt các kiến thức được học vào thực thi nhiệm vụ. TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị các thành viên Hội đồng; Ban Coi thi; Ban Thư ký, Đoàn Thanh tra kỳ thi và toàn thể thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để bảo đảm sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi. Giám đốc Học viện gửi lời chúc toàn thể thí sinh dự thi tự tin làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

IMG_5467 TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phổ biến quy chế thi

Trong 02 ngày thi (23 và 24/01/2021), các thí sinh sẽ hoàn thành các môn thi: Quản lý học đại cương và Lý luận hành chính nhà nước (chuyên ngành Quản lý công); Kinh tế học và Quản lý nhà nước về kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế); Luật Hiến pháp và Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính) và môn Ngoại ngữ trình độ A2 đối với cả 03 chuyên ngành./.

Trần Trung

Comments are closed.