Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

(napa.vn) – Sáng ngày 12/12/2020, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 theo hình thức trực tuyến giữa Học viện trung tâm tại Hà Nội và 03 Phân viện tại thành phố Huế, Phân viện khu vực Tây Nguyên và Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tham dự Lễ khai mạc có TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; PGS.TS. Hoàng Mai – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trưởng Ban Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh, Trưởng Ban Coi thi kiêm Trưởng điểm thi Hà Nội; TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Trưởng điểm thi Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế, Trưởng điểm thi Phân viện Học viện tại thành phố Huế; TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Trưởng điểm thi Phân viện khu vực Tây Nguyên; Thiếu tá Nguyễn Phú Độ – Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an; các thành viên Ban Coi thi, Ban Thư ký, Đoàn Thanh tra và 460 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 tại 04 cơ sở của Học viện.

IMG_9215

PGS.TS. Hoàng Mai công bố các Quyết định liên quan đến kỳ thi

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Hoàng Mai đã công bố Quyết định số 3751/QĐ-HCQG ngày 16/11/2020 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020, Quyết định số 4027/QĐ-HĐTS ngày 04/12/2020 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Coi thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020, Quyết định số 4019/QĐ-HCQG ngày 03/13/2020 của Giám đốc Học viện về việc Thanh tra kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 của Học viện có 460 thí sinh dự thi (Hà Nội: 136 thí sinh, Huế: 23 thí sinh; Tây Nguyên: 76 thí sinh, TP.Hồ Chí Minh: 225 thí sinh) ở 05 chuyên ngành: Quản lý công, Chính sách công, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Kinh tế, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

IMG_9217

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan nhiệt liệt chào mừng 460 thí sinh tại 04 cơ sở của Học viện tham dự Lễ khai mạc, Giám đốc Học viện khẳng định đào tạo sau đại học cùng với bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ đạo theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước. Trong những năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo sau đại học, nhiều học viên, nghiên cứu sinh của Học viện sau khi tốt nghiệp đã ứng dụng tốt các kiến thức được học vào thực thi nhiệm vụ. TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị các thành viên Hội đồng; Ban Coi thi; Ban Thư ký, Đoàn Thanh tra kỳ thi và toàn thể thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để bảo đảm sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi. Giám đốc Học viện gửi lời chúc toàn thể thí sinh dự thi tự tin làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

IMG_9221

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phố biến quy chế thi

Trong 02 ngày thi (12 và 13/12/2020), các thí sinh sẽ hoàn thành các môn thi: Quản lý học đại cương và Lý luận hành chính nhà nước (chuyên ngành Quản lý công); Quản lý học đại cương và Những vấn đề cơ bản về chính sách công (chuyên ngành Chính sách công); Kinh tế học và Quản lý nhà nước về kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế); Tài chính – Tiền tệ và Kinh tế học (chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng); Luật Hiến pháp và Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính) và môn Ngoại ngữ trình độ A2 đối với cả 05 chuyên ngành./.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

IMG_9198

TS. Lê Anh Xuân – Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_9205IMG_9202

Đại biểu và các thí sinh thực hiện nghi lễ chào cờ IMG_9210

Đại biểu và các thí sinh dự Lễ khai mạc tại Hà Nội 

Trần Trung

Comments are closed.