Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Hành chính công Lào

Chiều ngày 03/4, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công Lào đã tổ chức Lễ ký hỏa thuận hợp tác, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thứ trưởng Khammoune Viphongxay làm Trưởng đoàn.

Thoả thuận Hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công Lào được ký kết trên nền tảng truyền thống hợp tác lâu dài, hiệu quả trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của hai nước Việt -Lào, để xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai cơ sở đào tạo và nghiên cứu về hành chính, tập trung vào 5 lĩnh vực hợp tác cơ bản sau đây: 1) Trao đổi giảng viên, chuyên gia; 2) Hợp tác xây dựng và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng theo nhu cầu; 3) Trao đổi học viên cao học, trao đổi thông tin, tài liệu khoa học; 4) phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và 5) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, xuất bản và các chương trình hợp tác khoa học khác.

TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ  và ông Khammoune VIPHONGXAY, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào  chứng kiến lễ ký kết giữa HVHCQG và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công, Bộ Nội vụ Lào

TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Khammoune VIPHONGXAY, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào
chứng kiến lễ ký kết giữa HVHCQG và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công, Bộ Nội vụ Lào

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia  và bà Chantha ONXAYVIENG, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công, Bộ Nội vụ Lào trao thỏa thuận hợp tác đã ký kết

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và bà Chantha ONXAYVIENG, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công, Bộ Nội vụ Lào trao thỏa thuận hợp tác đã ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng giữa hai bên và đề nghị mở rộng nội dung hợp tác trong nghiên cứu khoa học về hành chính, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của công cuộc cải cách như cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ công chức, chính sách tài chính, thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Thay mặt cho đoàn đại biểu cấp cao Lào, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammoune Viphongxay chúc mừng thành công của lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh việc ký kết Thỏa thuận hợp tác thể hiện sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào,  góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ Nội vụ do Đảng và nhà nước hai nước giao phó.

TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ  và ông Khammoune VIPHONGXAY, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Lãnh đạo Học viện

TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
và ông Khammoune VIPHONGXAY, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Lãnh đạo Học viện

Các đại biểu nâng cốc chúc mừng thành công của Lễ ký kết

Các đại biểu nâng cốc chúc mừng thành công của Lễ ký kết

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia  trao quà lưu niệm cho bà Chantha ONXAYVIENG, Viện trưởng  Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công, Bộ Nội vụ Lào

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao quà lưu niệm cho bà Chantha ONXAYVIENG, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công, Bộ Nội vụ Lào

Quỳnh Hoa

Comments are closed.