Phát triển quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Công vụ Xinh-ga-po

(napa.vn) – Ngày 22/8/2023, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia do PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Trường Công vụ Xinh-ga-po. Bà Ong Toon Hui, Hiệu trưởng, Giám đốc Điều hành Trường Công vụ Xinh-ga-po đã tiếp và làm việc với đoàn.

IMG_3170

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp đoàn, về phía Trường Công vụ Xinh-ga-po còn có ông Roger Tan, Phó Giám đốc Điều hành, Phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo Viện đào tạo quốc tế và một số cán bộ quản lý,  hợp tác quốc tế của Trường. Về phía Bộ Nội vụ Việt Nam có ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia còn có lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý bồi dưỡng và Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm phát triển chương trình bồi dưỡng cho các đối tượng công chức lãnh đạo, quản lý khác nhau nhằm đảm bảo sự nhất quán, gắn kết trong nguyên tắc hoạt động và các giá trị đạo đức của toàn bộ nền công vụ; trao đổi về các nội dung đào tạo bồi dưỡng quốc tế thuộc thế mạnh hợp tác của Trường Công vụ Xinh-ga-po; kinh nghiệm phát triển đào tạo trực tuyến; kinh nghiệm huy động lãnh đạo các bộ, ngành và các giảng viên thỉnh giảng  giam gia công tác đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh Trường không có đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Đánh giá cao kết quả  hợp tác giữa hai bên, trên cơ sở năng lực xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng quốc tế của Trường Công vụ Xinh-ga-po và nhu cầu phát triển đào tạo, bồi dưỡng quốc tế của Việt Nam, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác sau đây:

(1) Phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các chương trình hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN, góp phần nâng cao năng lực cán bộ công chức các quốc gia khu vực ASEAN nói chung, Việt Nam và Xinh-ga-po nói riêng;

(2) Phối hợp xây dựng chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài, và bồi dưỡng kết hợp trong và ngoài nước dành cho công chức lãnh đạo, quản lý trung ương và địa phương, đặc biệt là công chức nguồn lãnh đạo cấp tỉnh của Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Xinh-ga-po.

(3) Phối hợp xây dựng các dự án hợp tác quốc tế, như phối hợp xây dựng và thực hiện các nghiên cứu chung về nhu cầu nâng cao năng lực của công chức lãnh đạo quản lý, làm cơ sở để xây dựng các chương trình bồi dưỡng quốc tế chất lượng cao, gắn với nhu cầu thực tế của học viên.

(4) Trường Công vụ Xinh-ga-po hỗ trợ Học viện phát triển năng lực viên chức, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia trong xây dựng chương trình bồi dưỡng quốc tế chất lượng cao dành cho các nhà  lãnh đạo quản lý.

IMG_3171

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trường Công vụ Xinh-ga-po

IMG_3169

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia làm việc tại Trường Công vụ Xinh-ga-po

Hai bên thống nhất đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác mang tính chiến lược và hệ thống trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của mỗi bên; huy động sự tham gia của đối tác quốc tế trong hợp tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng quốc tế. Các hoạt động hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng không chỉ nhằm cung cấp dịch vụ đơn thuần mà nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý làm việc trong công vụ  cũng như các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, qua đó đóng góp một cách thiết thực và có ý nghĩa vào quá trình đổi mới công vụ của mỗi quốc gia.

Tin, ảnh: Quỳnh Hoa

Comments are closed.