Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Sáng nay 08/4/2021, Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trở thành nữ Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ.

 BT Tra

Nguồn: tcnn.vn

Comments are closed.