Quyết định số 3861/QĐ-HCQG V/v công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu, đợt II năm 2016 tại Học viện Hành chính Quốc gia

scan0124scan0125
scan0126scan0127scan0128

Comments are closed.