Quyết định số 4205/QĐ-HCQG Ban hành quy chế Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng của Học viện Hành chính Quốc gia

Down Quy chế và phụ lục tại link sau:

Dự thảo Quy chế TĐKT – bản chuẩn

Phụ lục

scan0238

Comments are closed.