Tái cơ cấu nông nghiệp – Quyết định mang tính đột phá

Ngành nông nghiệp đã trở thành ngành đầu tiên của cả nền kinh tế triển khai đề án Tái cơ cấu. Điều này xuất phát từ chính nhu cầu tự thân của ngành nông nghiệp…

Thay vì chạy theo sản lượng, giờ đây ngành nông nghiệp phải tìm cách nâng cao giá trị. Muốn được như vậy, chúng ta phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tái cơ cấu nông nghiệp là một việc làm chưa từng có tiền lệ. Do đó, câu chuyện về những đột phá tại Đồng Tháp – địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và cũng là nơi có diện tích trồng lúa lớn nhất cả nước – có lẽ cũng sẽ là câu chuyện thú vị đối với ngành nông nghiệp và đối với 63 tỉnh thành trên cả nước, bởi vì thực thế, tỉnh nào của Việt Nam cũng có nông nghiệp, nông thôn và nông dân, kể cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Đối  thoại  chính sách đã mời tới trường quay ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn và ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang.

Comments are closed.