Tạp chí Quản lý nhà nước ra mắt Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ngày 08/01/2021, Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

1

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế thừa uỷ quyền của Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đại diện Tạp chí. QLNN tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tới dự buổi Lễ ra mắt, về phía các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên – Huế, có ông Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh; đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh Thừa Thiên – Huế; các cơ quan báo chí: Báo Thừa Thiên – Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên – Huế, Đài Truyền hình Việt Nam – VTV8.

Về phía cơ quan chủ quản – Học viện Hành chính Quốc gia, có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Phân viện Học Hành chính Quốc gia tại TP. Huế; TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN); cán bộ, giảng viên, viên chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí QLNN.

Văn phòng đại diện Tạp chí QLNN tại tỉnh Thừa Thiên – Huế có trụ sở tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế – số 201 Phan Bội Châu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Báo cáo tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí. Hiện nay, Tạp chí có 2 ấn phẩm là tạp chí in và tạp chí điện tử, hoạt động theo Giấy phép số 319/GP-BTTTT ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình 28 năm xây dựng và phát triển (1993 – 2020), với vai trò là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, chỉ số khoa học ISSN 2354-0761, Tạp chí QLNN đã góp phần không nhỏ trong công tác phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong nghiên cứu khoa học hành chính và QLNN; phản ánh kịp thời, chân thực và tương đối toàn diện kết quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sản xuất và hành chính sự nghiệp; đúc rút kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, đổi mới bộ máy quản lý hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả QLNN trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, Tạp chí QLNN là diễn đàn phản ánh những thành tựu nghiên cứu khoa học hành chính ở trong nước và nước ngoài; phổ biến kiến thức, công nghệ hành chính; góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đi vào hoạt động sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các hoạt động của Phân viện Học viện tại TP Huế, của tỉnh Thừa Thiên – Huế trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong  phản ánh kịp thời, chân thực và tương đối toàn diện kết quả hoạt động QLNN trên các lĩnh vực của địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đúc rút kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, đổi mới bộ máy quản lý hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN trên mọi lĩnh vực; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế; góp phần công bố nhanh chóng và trực tiếp các công trình nghiên cứu về khoa học hành chính và QLNN của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học tỉnh Thừa Thiên – Huế trên các ấn phẩm của Tạp chí QLNN…

2 TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN trao Quyết định thành lập Văn phòng Đại diện Tạp chí QLNN tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã trao Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

3

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tặng hoa chúc mừng Tạp chí

Thay mặt cơ quan chủ quản, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế thừa uỷ quyền của Giám đốc Học viện đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho Văn phòng đại diện. Phó Giám đốc Phân viện khẳng định, việc hoạt động Văn phòng đại diện của Tạp chí QLNN tại tỉnh Thừa Thiên – Huế là nhu cầu phát triển, giúp Tạp chí mở rộng địa bàn hoạt động, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Đề nghị lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên Tạp chí QLNN tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động đúng pháp luật và các quy định của Học viện, địa phương trong việc tuyên truyền và đóng góp cho quá trình phát triển chung của địa phương.

4

Ông Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Thừa Thiên – Huế thay mặt lãnh đạo Sở phát biểu chỉ đạo hoat động của Văn phòng Đại diện Tạp chí

Thay mặt cơ quan quản lý báo chí tại địa phương, ông Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, khẳng định: Tạp chí QLNN mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế là một hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với xu thế phát triển, góp phần tăng thêm vị thế của các cơ quan báo chí tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và khu vực miền Trung. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có môi trường hoạt động cởi mở. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các mặt hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống – xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế nói riêng, khu vực miền Trung nói chung.

Đồng chí cũng mong muốn, Văn phòng đại diện Tạp chí QLNN hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ hỗ trợ tích cực đối với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thực tiễn – kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính và QLNN. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Thừa Thiên – Huế đang đẩy mạnh nghiên cứu đưa vào ứng dụng các mô hình chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và thực hiện chuyển đổi số; phối hợp tích cực để tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính, QLNN các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, về thực tiễn kinh nghiệm của các cấp, các ngành tại địa phương.

Tại Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí QLNN tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên – Huế; lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế và các phòng, bộ môn của Phân viện đã có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tạp chí QLNN.

5

Ông Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng hoa chúc mừng Tạp chí 6

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng hoa chúc mừng Tạp chí

7

Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa chúc mừng Tạp chí 8

Phòng Quản trị Phân viện Học viện tặng hoa chúc mừng Tạp chí 9

Đại diện cán bộ, viên chức các bộ môn của Phân viện Học viện tặng hoa Tạp chí

Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

Comments are closed.