Viên chức, người lao động nữ Học viện Hành chính Quốc gia hưởng ứng tuần lễ áo dài

Nhằm tôn vinh, phát huy giá trị truyền thống của áo dài, thiết thực kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 08/3/2021, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia ban hành công văn số 05/CĐHCQG ngày 26/02/2021 về việc tổ chức tuần lễ áo dài, phát động viên chức, người lao động nữ trong toàn hệ thống Học viện hưởng ứng tuần lễ áo dài, mặc áo dài khi đến cơ quan, đơn vị làm việc.

IMG-1327

Viên chức, người lao động nữ Phòng Tài vụ – Kế toán, Văn phòng mặc áo dài khi làm việc

Tuần lễ “Áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2021. Đây là kiện được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ tích cực hưởng ứng bằng các hoạt động sáng tạo, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh, góp phần tôn vinh nét đẹp áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội.

IMG-1442

Viên chức, người lao động nữ Tạp chí Quản lý nhà nước hưởng ứng tuần lễ áo dài

Tuần lễ áo dài được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

IMG_1193IMG_1335

Viên chức, người lao động nữ Ban Kế hoạch – Tài chính hưởng ứng tuần lễ áo dài

IMG_1623

Viên chức, người lao động nữ Văn phòng Đảng – Đoàn thể hưởng ứng tuần lễ áo dài

IMG_1493

Viên chức, người lao động nữ Văn phòng hưởng ướng tuần lễ áo dài

Trần Trung

Comments are closed.