Giám đốc Học viện trao Quyết định nghỉ hưu cho TS.GVCC Phạm Quang Huy _ 12

Giám đốc Học viện trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho TS.GVCC Phạm Quang Huy – nguyên Phó Giám đốc Học viện Thường trực tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh...

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-HCQG ngày 06/01/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đối với TS.GVCC Phạm Quang Huy,...