IMG_0561-43

Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội

- Thành lập: Bộ môn Quản lý Nhà nước về Xã hội được thành lập theo Quyết định số 3130/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. - Chức năng, nhiệm vụ: Bộ môn Quản lý nhà nước ...
IMG_20190319_112327-39

Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính

- Thành lập: Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tiền thân là Bộ môn Khoa học hành chính – Văn bản và Công nghệ hành chính đư...