Thông báo thay đổi thời gian thi và Lịch thi.

+ Xem tại đây: Thông báo thay đổi thời gian thi đối với học phần kỹ năng truyền thông Học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp đại học hình thức đào tạo chính quy khóa trúng tuyển năm 2021 + Xem tại đây: ...