Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024; Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2023-2024

+ Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, khóa trúng tuyển năm 2022: Xem tại đây. + Kế hoạch tổ chức thi, ch...
10x

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/5/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2/2024. Tham d...