Phòng Kế hoạch đào tạo

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 0243.7731907   Nguyễn Thu Thủy  TRƯỞNG PHÒNG nthuthuy@gmail.com Cao Thị Hà P. TRƯỞNG PHÒNG Hact@napa.vn  Trần Phước Long  longtp@napa.vn  ...
j0439350-150x150

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ LIÊN KẾT NĂM 2014

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TUYỂN SINH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG LIÊN KẾT PHẦN LAN   TẢI THÔNG BÁO ĐẦY ĐỦ   1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chương trình liên kết đ...
j0439350-150x150

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2014

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2014   Tải Thông báo Tuyển sinh tiến sĩ năm 2014 (Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ thông thường và theo Đề án 911) Tải các phụ lục của Hồ sơ...