GVCC. ThS. Tống Đăng Hưng

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 4/2020 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hà Nội và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh...

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 4/2020 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu: Học việ...
90120527_H 896025420818210_9140546105107283968_n

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

LỜI GIỚI THIỆU Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiền thân là Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập năm 1992, tổ chức và hoạt động định theo Quyết định số 1218/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đ...