IMG_2476 H

Tọa đàm chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt nam

Sáng ngày 18/5/2020, tại phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Tọa đàm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” trực t...
Giám đốc

Học viện họp giao ban tháng 4 năm 2020

Sáng ngày 29/4/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 4 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám ...