TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Họp giao ban Học viện tháng 3 năm 2020

Sáng ngày 03/3/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám ...