TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt tháng 5/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt.   Tham dự Hội nghị có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, các Ph...