IMG_2986-e1591140633106

Văn hóa công vụ là nền tảng của đạo đức công vụ

Xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng và cần thiết trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên ngh...
Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 09/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Sinh viên (1) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đặng Xuân Hoan Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đồn...