Họp Tiểu ban Công tác Tổ chức – Phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(napa.vn) – Chiều ngày 22/5/2020, Tiểu ban Công tác Tổ chức – Phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức họp tại phòng A.204 nhằm triển khai kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban. Đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, cho ý kiến và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tiểu ban. Theo đó, Tiểu ban bám sát, căn cứ vào kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để xây dựng chi tiết các nội dung phục vụ Đại hội, trong đó đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; chuẩn bị tốt các nội dung khánh tiết, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ chu đáo các đại biểu về dự Đại hội; đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội; chương trình văn nghệ chào mừng; quà tặng đại biểu…

IMG-4484

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế chủ trì cuộc họp Tiểu ban Công tác Tổ chức – Phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau khi nghe các thành viên đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Đăng Quế kết luận, Tiểu ban Công tác Tổ chức – Phục vụ Đại hội là một trong những Tiểu ban quan trọng trong việc tham mưu tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện, vì vậy các thành viên cần bám sát vào kế hoạch, nội dung được phân công để tham mưu kịp thời và tổ chức thực hiện; tiếp thu ý kiến của lãnh đạo và các đơn vị liên quan để bổ sung, hoàn thiện các nội dung công việc, chủ động tham mưu trình Bí thư Đảng ủy Học viện xem xét, phê duyệt; phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn khác và đơn vị chức năng trên tinh thần trách nhiệm, chủ động, chuyên nghiệp, đảm bảo Đại hội được tổ chức và diễn ra thành công tốt đẹp./.

Trần Trung

Comments are closed.